29 Haziran 2011 Çarşamba

Türkiye giyim ve ayakkabıda Avrupa’nın ‘en ucuz’u

Avrupa’da 37 ülkenin karşılaştırıldığı Satınalma Gücü Paritesi çalışmaları, İsviçre’nin ‘en pahalı’, Makedonya’nın da ‘en ucuz’ ülke olduğunu gösterdi. Türkiye ise 73 olan tüketim mal ve hizmet değeri ile pahalılıkta 24, ucuzluk sıralamasında 13’üncü oldu. Türkiye giyim ve ayakkabı da ise Avrupa’nın en ucuz ülkesi çıktı.

Satınalma Gücü Paritesi’ne (SGP) göre “Tüketim Mal ve Hizmetleri” grubunda geçen yıl Avrupa’nın en pahalı ülkesi İsviçre, en ucuz ülkesi de Makedonya oldu. AB ortalama fiyat düzeyinin 100 olarak kabul edildiği listede Türkiye’nin fiyat düzeyi endeks değeri 73 olarak hesaplandı. Bu durumda Türkiye 37 ülke arasında pahalılıkta 24’üncü sırada yer alırken, ucuzluk olarak bakıldığında 13’üncü ülke oldu. Alt gruplara bakıldığında Türkiye’nin, bu konumunu nasıl elde ettiğine bakılınca da giyim ve ayakkabıdaki ucuzluğu ön plana çıktı.

37 ülke karşılaştırıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, “2010 Yılı Tüketim Mal ve Hizmetlerine Yönelik Karşılaştırmalı Fiyat Düzeyi Endeksleri”ni açıkladı. Eurostat ve OECD işbirliğiyle yürütülen Satınalma Gücü Paritesi çalışmaları çerçevesinde 37 ülke için yapılan “Tüketim Mal ve Hizmetleri” ve seçilmiş alt gruplarına ilişkin 2010 yılı fiyat düzeyi endekslerine göre yapılan karşılaştırmaların ortaya koyduğu bazı sonuçlar şöyle:

Türkiye 24’üncü
Türkiye’nın mal ve hizmetler grubundaki fiyat düzeyi endeksi 73 olarak hesaplandı. Bu değer Türkiye’yi en pahalılar listesinde 2 basamak geriletti. Önceki yıl Avrupa’nın en pahalı 25’inci ülkesi olan Türkiye 2010’da 27’nci oldu. Bu endeks değeri Türkiye’yi ucuz ülke sıralamasında ise 13’üncü yaptı.

Elektronik pahalı
Alt gruplar incelendiğinde kişisel ulaşım araçları 115, tüketici elektroniği 110 endeks değeriyle, Türkiye’yi ortalamanın üzerindeki ülkeler arasına çıkardı. Alkollü içkiler ve sigarada 106 olan endeks değeri, haberleşmede 104 olarak Türkiye’de pahalı olan diğer alanlar oldu.

Giyim ve ayakkabı ucuz
Buna karşılık 72 ile ayakkabı, 73 ile giyim, 75 ile mobilya ve yer döşemeleri de fiyat düzeyinin nispeten düşük kaldığı gruplar olarak belirlendi. Hatta ayakkabı ve giyimdeki endeks değeriyle Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkesi çıktı. Türkiye’de 72 olan ayakkabı fiyat endeksi Avrupa’nın en ucuz ülkesi olan Makedonya’da 73 oldu. Türkiye’de 73 olan giyim endeksi Makedonya’da 75 olurken, Avrupa’nın en pahalı ülkesi olan İsviçre’de 118’e çıktı.

Ortalama 100 alınıyor
Karşılaştırmalarda 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi, 4 aday ülke (Türkiye, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ), 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda, Norveç) ile 3 Batı Balkan ülkesi (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan) kapsanıyor. Karşılaştırmalarda Satınalma Gücü Paritesi kullanılarak elde edilen fiyat düzeyleri temel alınıyor. Endeksler AB’ye üye 27 ülkenin ortalaması 100 olacak şekilde hesaplanıyor. Fiyat düzeyi 100’den büyükse bu ülke karşılaştırılan ülke veya ülke grubuna göre pahalı, 100’den küçük ise ucuz olarak ifade ediliyor.

En ucuz ülke yine Makedonya
Makedonya, bu yıl da 44 endeks değeri ile en düşük fiyat düzeyine sahip ülke olarak önceki yıllardaki gibi ‘Avrupa’nın en ucuz ülkesi” ünvanını kimseye kaptırmadı. Düşük endeks değeriyle Makedonya’yı takip eden ülkeler, Arnavutluk (50), Bulgaristan (51) ve Sırbistan (52) izledi. Ucuzluk sıralamasında ilk 10’a giren diğer ülkeler ise Bosna-Hersek, Romanya, Karadağ, Polonya, Litvanya ve Macaristan oldu.

İsviçre pahalılıkta Danimarka’yı geçti
2010’da tüketim mal ve hizmetleri grubunda İsviçre 148 ile fiyat düzeyi en yüksek ülke oldu. Bu değerle İsviçre “Avrupa’nın en pahalı ülkesi” ünvanını Danimarka’nın elinden almış oldu. Toplamda 15 ülkenin endeks değeri 100’ün üzerinde çıktı. En pahalı ülkeler sıralamasında İsveç’i takip eden ülkeler Norveç (147) ve Danimarka (143) oldu. Sıralama Finlandiya, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Fransa, Belçika, İzlanda, Avusturya, Hollanda, Almanya, İtalya ve İngiltere olarak devam etti.

Kaynak: Nilgün Karataş / Hürriyet

Popüler Yayınlar

Markente RSS

RSS Takip Et Technorati Profile Add to Technorati Favorites Besserer Pagerank Türkçe İçerikli Web Siteleri
Sitetistik