28 Haziran 2011 Salı

Migros'tan Şok açıklaması

Migros Ticaret A.Ş., Şok hisselerinin satışı konusunda, devre konu sabit kıymetlerin ve stokların toplamının, Migros Ticaret konsolide bilançosu aktif toplamına oranının yüzde 3,6, konsolide satış hasılatına oranının ise yüzde 1,6 olduğunu bildirdi.

Migros'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Şok Marketler Ticaret A.Ş'ye özgülenen mal varlığının, 1.230 mağaza ve 4 depoya ilişkin kira kontratları, sabit kıymetler ve stoklar olduğu belirtildi.

Açıklamada, devredilecek mağaza ve depoların tamamının kiralık olduğu kaydedildi.

Satış tutarı ve karının, kapanış tarihi itibariyle devredilecek mağaza sayısı, yapılacak fiili stok sayımı ve hesaplanacak kıdem tazminatı tutarlarına göre değişebileceği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şok Marketler Ticaret A.Ş'ye özgülenen mal varlığı öncelikle Migros Ticaret A.Ş. tarafından Şok Marketler Ticaret A.Ş'ye devredilecektir. Bu devir için kısmi bölünme yönteminin uygulanması hususu da değerlendirilmekte olup, buna yönelik henüz bir karar alınmamıştır. Alıcılar ve sözleşme uyarınca alıcıların kısmen devir hakkına sahip olduğu taraflar arasındaki hisse dağılımı sözleşmede bir hükme bağlanmamış olup, söz konusu hisse dağılımı kesinleşince ayrıca bildirilecektir. Mal varlıklarının devri ve Rekabet Kurulunun izni sonrasında Şok Marketler Ticaret A.Ş. hisselerinin devri gerçekleştirilecektir. Hisse devrinin tamamlanması için taraflarca imzalanan sözleşmede en son tarih olarak 31 Ekim 2011 tespit edilmiştir. Şok marketlerinde çalışan personel özlük haklarıyla beraber Şok Marketler Ticaret A.Ş'ye devredilecektir. Çalışanların kıdem tazminatı ve sair alacakları da bu kapsamda satış fiyatından düşülecek ve Şok Marketler Ticaret A.Ş. tarafından üstlenilecektir. Devredilecek kıdem tazminatı ve diğer yükümlülüklerin kesin tutarı kapanış günü (hisselerin devir tarihinde) belirlenecektir."

Popüler Yayınlar

Markente RSS

RSS Takip Et Technorati Profile Add to Technorati Favorites Besserer Pagerank Türkçe İçerikli Web Siteleri
Sitetistik